In de Keizershoek in Stasegem had de aanleg van een geluidswerende dam langs de zuidkant van de E17 dit jaar moeten beginnen. Maar de werken zijn opnieuw uitgesteld. Dat vernam Vlaams Parlementslid Tine Soens(SP.A) van minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “De minister liet weten dat de stabiliteitsstudie voor de aanleg van een geluidswerende berm ter hoogte van de wijk Keizershoek nog bezig is”, aldus Tine Soens. “De reden daarvoor is dat het ontwerp nog werd aangepast. Het bestek en de meetstaat werden bijgevolg nog niet gefinaliseerd.”

Na de stabiliteitsstudie kunnen de definitieve ontwerpplannen volledig afgewerkt worden en kan gestart worden met de opmaak van de opdrachtdocumenten. “Pas dan kan overgegaan worden tot de aanbesteding. Na de sluiting van het contract met de weerhouden aannemer kan er gestart worden met de uitvoering van de werken”, aldus nog het Vlaams Parlementslid. De berm moet bij voorkeur in een droge periode worden aangelegd, waardoor de werken hoogstwaarschijnlijk niet voor een van de komende maanden zijn. (AXV)

Verscheen eerder in de Krant van West-Vlaanderen.