Aanleg Kiss & Ride zone aan de Kouterschool

Op de gemeenteraadszitting van 27 februari werd unaniem de aanleg van een Kiss & Ride zone aan de Kouterschool goedgekeurd.

Schepen van Openbare Werken Marc Desloovere (SP.A): “Met de aanleg van een eigen Kiss & Ride zone willen we een aantal problemen die sinds jaar en dag hangende zijn in de omgeving wegwerken. Op vandaag is er een gebrek aan parking voor de ouders die hun kinderen afzetten of ophalen aan de Kouterschool in de Hendrik Consciensestraat. Hierdoor ontstaan dikwijls conflicten met omwonenden die vaststellen dat ouders hun wagens voor hun garage plaatsen, waardoor in- en uitrijden niet mogelijk is. Dit zorgde voor de nodige frustraties en onbegrip.

Met de aanleg van een Kiss & Ride zone wordt de garageweg duidelijk afgescheiden van de schoolparking. Dit wil zeggen dat de garageweg een privé karakter zal krijgen, enkel toegankelijk voor garagehouders. De Kiss & Ride zone voorziet in 16 gewone parkeerplaatsen en één minder validenplaats, met een duidelijke signalisatie. Er komt een voetgangerszone, een groenzone die mag ingevuld worden door de kinderen van de school, nieuwe openbare verlichting en een fietsberging.”

De totale kostprijs van de aanleg wordt geraamd op ongeveer 185.000 euro BTW inclusief.

Marc Desloovere: “Het is onze bedoeling om de werken te laten uitvoeren rond de verlofperiode juli/augustus. Dit moet de hinder voor de schoolgaande kinderen zoveel mogelijk beperken. Terwijl we nu toch bezig zijn met de renovatie van de aanpalende staten in de Kouterwijk lijkt ons dit het ideale moment om alles in één beweging mee te nemen. Uiteindelijk passen deze werken ook in de visie van het college van burgemeester en schepenen om de schoolomgevingen veiliger te maken. Na de realisatie van deze werken zullen alle schoolomgevingen in het centrum van Zwevegem aangepakt zijn. Overal werd ofwel een strook rode asfalt aangelegd, ofwel de parkeersituatie en veiligheid aangepakt.”

Meer informatie                                                                                                                                                                                                                                   Marc Desloovere, Schepen Openbare Werken                                                                                                                                                                   0473/51 67 39                                                                                                                                                                                                               marc.desloovere@zwevegem.be