Begin dit jaar werd het eerste deel van de vest rond de Oude Pastorij beschoeid.  Intussen werd ook de opdracht voor het beschoeien van het andere stuk gegund en is het nog even wachten op goedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor met de uitvoering kan worden begonnen. 

In december keurde de gemeenteraad ook de aanleg van een avontuurlijke speeltuin goed. Die komt op de site aan de Oude Pastorij waar ook vroeger een speeltuin was.

Helmut Jaspers, schepen van jeugd (sp.a): “In opdracht van de gemeente werkte het Regionaal Landschap De Voorkempen een inrichtingsplan uit voor de aanleg van een avontuurlijke natuurspeeltuin. Het Regionaal Landschap heeft heel wat ervaring en expertise met de aanleg van natuurspeeltuinen. Bedoeling is dat dit ‘Stoerwoud’ klaar is tegen de zomervakantie”.


Het plan kwam tot stand na ruime inspraak. Zo werd van in het begin de kindergemeenteraad betrokken, was er een inspraakmoment voor zowel kinderen als ouders tijdens de Buitenspeeldag en konden ook de jeugdverenigingen en de jeugdraad hun inbreng doen.

“Ongetwijfeld denken vele Essenaren met nostalgie terug aan de leuke momenten, die ze beleefden in de voormalige speeltuin aan de Oude Pastorij. Dit ‘Stoerwoud’ wordt een nieuwe, leuke en uitdagende speelruimte met onder meer een hangbrug over de vest, een klimstam, een groot speelhuis, een kabelbaan . Daarnaast komt er ook een nestschommel en een onderrijdbare zandtafel die toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Alles in natuurlijke en duurzame materialen. En binnenkomen… dat doe je via een wilgentunnel”.

De werken worden geraamd op € 72.430,00.