Gisteren zijn de werken gestart voor de aanleg van veilig afgescheiden fietspaden op de westelijke Kleine Ring. Er komen verhoogde tweerichtingsfietspaden aan beide kanten van de weg. De veiligheid voor voetgangers en fietsers zal fors verbeteren. In een eerste fase wordt het fietspad op de Poincarélaan aangelegd. 

“De aanleg van het tweerichtingsfietspad op de Poincarélaan is nog maar de start. Tot 2020 leggen we tachtig kilometer afgescheiden fietspaden aan, onder meer over de hele lengte van de kleine ring. In verleden moest alle ruimte wijken voor de wagen. Vandaag maken we meer plaats voor fietsers. Hoe meer plaats voor fietsers, hoe meer het aantal fietsers zal stijgen. Het fietspad op de Poincarélaan zal het nieuwe park aan de Ninoofsepoort en het Zuidstation verbinden en zal een kwaliteitsvolle fietsverbinding zijn tussen de verschillende wijken. Het startschot naar een ander, meer leefbaar Brussel is gegeven,” zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet.

Het openbaar onderzoek vond plaats van 11 februari tot 11 maart 2016, de vergunning werd toegekend op 30 oktober 2016. De Commissie voor de coördinatie van de werven plande de werf in samenwerking met de politiezones, de opdrachtgever en de verschillende nutsbedrijven. Er werd een bericht over de start van de werf verspreid bij buurtbewoners en donderdag vindt een informatievergadering plaats om het project en de fasering toe te lichten.

De aanleg van het fietspad tussen de Ninoofsepoort en de Europaesplanade zal in verschillende fases gebeuren. Gisteren begon de eerste fase op de Poincarélaan tussen de Bergensesteenweg (Anderlechtsepoort) en de Jamarlaan.

Aan beide kanten van de kleine ring worden tussen de Ninoofsepoort en de Lemonnierlaan afgescheiden tweerichtingsfietspaden aangelegd met een breedte van 2,5 meter. De fietspaden worden gescheiden van het autoverkeer en aangelegd tussen het voetpad en de parkeerstrook. Tegelijk worden de voetpaden verbreed en worden de zebrapaden en oversteekplaatsen voor fietsers veiliger gemaakt. De plannen voorzien voldoende plaats voor auto’s en de parkeerstroken blijven behouden op de plaats waar zich momenteel het fietspad bevindt. Er wordt ook aandacht besteed aan de haltes van het openbaar vervoer. De verlichting wordt volledig herzien en verbeterd.

Tijdens de werf blijven er twee rijstroken toegankelijk. Het bestaande fietspad is onbruikbaar, maar fietsers kunnen op de weg rijden. Er komt afgescheiden doorgang langs de gevels om de veiligheid van voetgangers te verzekeren. De werken zijn georganiseerd zodat ze voltooid zijn voor aanvang van de Zuidkermis begin juli. De volgende fasen van de werf worden momenteel uitgewerkt en zullen opnieuw worden meegedeeld aan buurtbewoners.