Naar jaarlijkse gewoonte wordt door het gemeentebestuur ook in 2016 opnieuw een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in voetpaden. Door de dienst openbare werken werd een lijst opgesteld, rekening houdende met plaatsen die dringend aan vernieuwing toe zijn enerzijds en anderzijds volgens de realisaties van nieuwe verkavelingen. De totale kostprijs van de werken bedraagt ca. 390.000 Euro, inclusief BTW. Sedert 08/08/16 is aannemer Casteleyn gestart met de uitwerking van dit dossier. Als eerste komt de Sportstraat in Moen aan de beurt. Hier wordt de oude dolomietverharding vervangen door een volwaardig voetpad. Na de Sportstraat komen worden eveneens nieuwe voetpaden voorzien in de Feys Hoevestraat, Marcel Kintstraat, Gaverstraat, Ellestraat, Finlandlaan, Molenhof (fase 1, rechterzijde van de wijk), Helkijnstraat (vanaf de kerk tot nummer 28) en Ommegangstraat (onpare kant vanaf de brandweerkazerne  tot aan de Kouterstraat). In principe moeten al deze werken nog dit jaar kunnen voltooid worden.

Marc Desloovere                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Schepen van openbare werken, nutsvoorzieningen en patrimonium.                        Luxemburglaan 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8550 Zwevegem                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0473/516739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       marc.desloovere@zwevegem.be