"Lange termijn politiek rond on-sexy onderwerpen interesseert niemand, maar is wel moedig en nodig.”

Dat was het ‘bloemetje’ dat raadslid Bruno Matthys tijdens de gemeenteraad symbolisch overmaakte aan financiën -schepen Peeters en facility management schepen Martine De Regge.

 “Investeringen op lange termijn kosten meestal veel geld, zijn dikwijls niet zichtbaar en bij verkiezingen win j’er weinig stemmen mee” zo stelde het sp.a raadslid. Bruno Matthys gaf hierbij het voorbeeld van de geplande asbestbestrijding. 

Schepen de Regge voorziet het noodzakelijke budget voor de aanpak van asbest in onze gebouwen (maar liefst 800.000 € voor het afnemen van stalen, analyses en de opmaak van beheersplannen, en ruim 1,6 miljoen € investeringsbudget voor de daadwerkelijke noodzakelijke specifieke aanpak van stadsgebouwen. Daarnaast reserveert ook schepen Decruynaere 236.000 € van haar budget voor de verwijdering van asbest in de scholen.  Alles samen dus ruim 2,6 miljoen € om asbest in Gentse gebouwen te bestrijden). 

De productie van spuitasbest als isolatiemateriaal is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze Vlaamse industrie. Zelfs nadat al jaren bekend was dat het product levensgevaarlijk was en duizenden doden had veroorzaakt, bleef men vrolijk verder produceren. En toen de laatste fabriek in Vlaanderen gedwongen sloot, verhuisde men naar India om daar tot diep in de jaren negentig ganse dorpen en gronden te contamineren en daar tienduizenden mensen doodziek te maken. 

Bruno Matthys dankte de bestuursploeg en noemde de aanpak van de asbest-problematiek een goed voorbeeld van lange termijn denken. Tegelijkertijd klaagde hij met betrekking tot de noodzakelijke renovatie en restauratie van het stadhuis het uitblijven van Vlaamse erfgoedsubsidies aan. Dat het stadsbestuur dan maar met eigen geld de instabiele schouw aanpakt en 1,5 miljoen extra voorziet voor een belangrijk deel van het dak noemde raadslid Matthys dan weer een voorbeeld van lange termijn denken. Een belangrijke uitgave om cultuurhistorische redenen, maar ook voor de veiligheid, om er voor te zorgen  dat het plafond hier straks niet naar beneden valt wanneer onze burgemeester nog eens kwaad met zijn vuisten op tafel slaat. 

Schepen Martine De Regge dankte haar collega voor de ondersteunende woorden en kondigde nog een commissievergadering aan waar de asbest aanpak in de meerjarenplanning in de totaliteit zal toegelicht worden.