Raadslid Guy Reynebeau peilde in de gemeenteraad naar de evolutie en resultaten van de aangekondigde politieacties. Het sp.a raadslid had het o.a.over de lokfietsen en de tweedehandsmarkten. Burgemeester Daniël Termont stelde in zijn antwoord duidelijk dat de aanpak van de fietsdiefstallen in Gent een beleidsprioriteit is.

Naast observaties en controles zet de politie ook meer in op daderanalyse en het actief bekend maken binnen de Gentse Politie van de veelplegers inzake fietsdiefstallen. Slechts 10% van de gestolen fietsen worden aangegeven, er is een lichte stijging van de ophelderingsgraad: van 5.6 naar 6.2 procenten, in 2016 werden 412 fietsen teruggegeven. De Politie Gent, meerbepaald DOA, was aanwezig tijdens de tweedehandsmarkten. Daar werden de geregistreerde fietsen, alsook de verkopers, door onze diensten gecontroleerd. De actie verliep in burger zodat de “pakkans” op eventuele daders vergroot werd. Er is een principieel akkoord tussen het Parket en de Politie. Het blijft een ingewikkelde procedure met strikte voorwaarden maar de lokfiets wordt terug ingezet als één van de bijkomende middelen. Meer details hierover geeft de Politie niet. De Politie blijft ook nog steeds grote voorstander van de aanbreng van een chip of ander middel door de eigenaar van de fiets zodat onder meer bij diefstal de eigenaar de gegevens van lokalisatie kan meegeven aan de Politie. Er is een principieel akkoord tussen het Parket en de Politie. Het blijft een ingewikkelde procedure met strikte voorwaarden maar de lokfiets wordt terug ingezet als één van de bijkomende middelen. Meer details hierover geeftde Politie niet.