De stad Mechelen keurde de aanstelling goed van een nieuwe projectmedewerker voor de aanpak van probleemleerlingen in het Mechelse onderwijs. “Mechelen telt al veel initiatieven om de scholen te ondersteunen bij hun zware taak.  Maar er blijven nog mazen in het net. De nieuwe medewerker moet de scholen daarom nog beter ondersteunen om toekomstige incidenten te vermijden”, zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez.

De Mechelse scholen werken goed samen om elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Initiatieven zoals het PROS-project, het spijbelplan, de afspraken in verband met uitgesloten leerlingen, de bemiddeling bij schoolverzuim, het samenwerkingsprotocol met de gemeenschapsinstelling van Mol,... werpen zeker hun vruchten af. Men is dus op de goede weg, maar de scholen kampen nog teveel met een tekort aan ondersteuning voor de aanpak van probleemleerlingen. Enkele ernstige incidenten vorig schooljaar maakte dit jammer genoeg duidelijk.

De opvang van deze incidenten heeft een enorme tijds- en personeelsinvestering gevraagd van de betrokken scholen. Naar aanleiding hiervan stelden de scholen ook vast dat iedereen in meer of minder mate met dezelfde problemen kampt. Er zijn continu leerlingen bij wie de situatie acuut is met een chronische overbevraging van de draagkracht van de school als gevolg. Men kan leerlingen enkel correct begeleiden mits een betere ondersteuning.

“De stad neemt haar rol als regisseur op en werft daarom een projectmedewerker aan. Deze zal,  in samenwerking met de scholen, een draaiboek opstellen om de opvang en/of heroriëntering van tijdelijke, niet schoolbare, minderjarige jongeren te begeleiden. De stad kreeg, na een onderhoud van vertegenwoordigers van het Mechelse onderwijs met Minister Vandenbroucke, de toezegging van het Ministerie van Onderwijs om de loonkost voor de nieuwe medewerker te dragen”, aldus Caroline Gennez.