“Ik hoop evenwel dat de minister de meest kwetsbare groep van minderjarigen niet uit het oog verliest, namelijk zij die in instellingen verblijven. In de realiteit maken deze jongeren vaak deel uit van radicaliseringsacties, net zoals de mensen die in afwachting van hun proces voorwaardelijk worden opgesloten. Daarom hoop ik dat de minister met zijn collega-ministers van Welzijn uit de regio’s duidelijke afspraken maakt ter versterking van het forensisch welzijnswerk in het algemeen en van de deradicaliseringsprogramma’s in het bijzonder. Daarnaast blijft het een absolute uitdaging om de overbevolking in de instellingen – die sowieso tot frustraties leiden – snel aan te pakken.”