sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen wil parlementaire impulsen geven om de anti-aasgierwet te verbeteren. Die wet beperkt privé-fondsen, de zogenaamde aasgierfondsen, om beslag te laten leggen op Belgisch ontwikkelingsgeld. "Een sterkere wet zou het aasgierfondsen onmogelijk maken om een schuldherschikking of -kwijtschelding van een straatarm land tenietdoen. Het nieuwe regeerakkoord maakt een aanpassing van die wet mogelijk", verduidelijkt de sp.a'er.

In april 2007 maakte België kennis met het verschijnsel 'aasgierfonds', toen de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker (MR) bevestigde dat het aasgierfonds Kensington International beslag had laten leggen op 10,9 miljoen euro Belgisch ontwikkelingsgeld voor Congo-Brazzaville.

Kensington International had jaren eerder voor 1,8 miljoen dollar schuld van Congo-Brazzaville opgekocht en vorderde 120 miljoen dollar van het ontwikkelingsland. 'Die case was voor voormalig Open VLD-senator Paul Wille aanleiding om een wetsvoorstel in te dienen dat het voor aasgierfondsen onmogelijk moest maken om via Belgische rechtbanken beslag te laten leggen op ontwikkelingsgeld', zegt Pol Vandevoort, beleidsmedewerker Internationale Financiële Instellingen en Schulden bij 11.11.11. 'De wet is in 2008 door het parlement goedgekeurd maar is zeer beperkt. Wij hebben niet zoiets als de Debt Relief Act. Het zou goed zijn als de Belgische aasgierwet aangepast zou worden aan het Britse voorbeeld. Nog beter is dat er op Europees vlak een richtlijn in de geest van de Debt Relief Act uitgeschreven wordt.'

Volgens Dirk Van der Maelen is de kans niet gering dat de nieuwe regering Di Rupo werk zal maken van een anti-aasgierwet naar Brits model. "In het regeerakkoord is de mogelijkheid geschapen dat er aan de bestaande Belgische wet gesleuteld wordt", zegt hij. "Er staat letterlijk: 'Ze (de regering) zal actief de strijd aangaan met de aasgierfondsen op het internationale vlak. De discussie moet nog gevoerd worden, maar nu al is het duidelijk dat internationale maatregelen nog meer effect zullen hebben. Alleen zo kan belet worden dat aasgierfondsen een schuldherschikking of -kwijtschelding van een straatarm land tenietdoen."

 

www.knack.be