Op de gewestwegen waar de fietsoversteekplaatsen naast zebrapaden liggen, verdwijnen de witte blokmarkeringen op de weg.  De markering wordt vervangen door een nieuwe onderbroken witte stippellijn die telkens aan de binnenkant van het kruispunt wordt aangebracht samen met een fietslogo. 

De nieuwe maatregel moet de fietsers beter beschermen.  "We merken dat heel wat fietsers denken dat ze op dergelijke fietsoversteekplaatsen voorrang hebben omdat voetgangers op het zebrapad ernaast voorrang hebben", zegt Ilse Luypaerts van het Agentschap Wegen en Verkeer. Door die witte stippellijnen weg te halen, zullen de fietsers moeten afstappen als ze voorrang willen hebben om over te steken." De Vlaamse overheid is momenteel gestart met het weghalen van de blokmarkeringen. Klik hier voor meer info.

Bron: stad Diest