"Het siert minister Tommelein dat hij inziet hoe oneerlijk het is om van bepaalde gezinnen 770 euro per jaar te vragen en het siert hem ook dat hij bereid is die fout recht te zetten", zegt Rob Beenders. "Ik reken erop dat dit voortschrijdend inzicht de komende maanden tot nog meer aanpassingen en uiteindelijk de afschaffing van de Turteltaks zal leiden."

"Iedereen is het erover eens dat energie produceren geld kost, maar de Turteltaks is de meest oneerlijke manier die je maar kan bedenken om de kost te verdelen. Daarom is de afschaffing ervan de enige eerlijke keuze die de Vlaamse regering kan maken", legt Rob Beenders uit.

"Ook al wordt er nu gewerkt aan een aanpassing van het tarief voor wie elektrisch verwarmt, het blijft zo dat alleenstaanden per verbruikte hoeveelheid elektriciteit 415 keer meer betalen en gezinnen 50 keer meer dan grote bedrijven. De dertig allergrootste elektriciteitsverbruikers betalen zelfs helemaal niks. Dat is onhoudbaar", besluit Rob Beenders. Hij herhaalt dat sp.a bereid is mee te werken aan een breed gedragen plan om de hernieuwbare energiedoelstellingen te halen en daar draagvlak voor te zoeken.