“In 2030 is één op de twee alleenstaanden in de Kempen ouder dan 65 jaar. In de Kempen wonen dan zo'n 30.000 alleenstaande senioren (65+), bijna 10.000 meer dan in 2015”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Bertels(SP.A). De stijging van het aantal alleenstaanden slaat uitsluitend op de senioren”, zegt Jan Bertels

. “Het aantal alleenstaanden jonger dan 65 jaar neemt zelfs af tussen 2025 en 2030.”

Inhaalbeweging op platteland

De (procentuele) toename van het aantal alleenstaande ouderen komt vooral voor in de meer landelijke gemeenten ( zie lijst). Alle Kempense gemeenten, behalve Geel en Turnhout, zitten qua aandeel alleenstaande senioren procentueel boven het Vlaamse gemiddelde. “Op het platteland is er een inhaalbeweging bezig”, zegt Bertels. “Vroeger had je daar meer kinderen en dus een jongere bevolking, maar dat is niet langer het geval en die kinderen van vroeger worden nu oud. De snellere vergrijzing van de Kempen (+68% al in 2010 tegenover +46% voor Vlaanderen) uit zich dus niet alleen in aantal senioren, maar ook en nog sterker in het aantal alleenstaande senioren. De Vlaamse regering en de gemeenten moeten hun beleid afstemmen op deze toenemende groep alleenstaande ouderen. Ze moeten ervoor zorgen dat de publieke dienstverlening op het platteland behouden blijft.”

“Deze forse stijging betekent dat een versterking van de thuiszorg een

must is. Daarnaast moeten we zorgen voor financieel toegankelijke woon- en zorgcentra voor wie echt niet meer thuis kan wonen.”

Jan Bertels vindt een versterking van de professionele thuiszorg nodig. “Die mogen we niet grotendeels overlaten aan de mantelzorgers ( mensen die thuis voor familie of partner zorgen, nvdr.), want hun draagkracht heeft zijn grenzen. Die mensen mogen er zelf niet onderdoor gaan! Mantelzorgers moeten dus afdoende en correct ondersteund worden, niet alleen met woorden maar ook met concrete daden. Het moet ook betaalbaar blijven, en dus zullen we in de Kempen een gecoördineerd beleid nodig hebben.”

Beleid op maat

Jan Bertels wijst erop dat we naast de eigenlijke zorg ook aandacht moeten hebben voor andere dagelijkse beslommeringen, zoals het omgaan met afval, buurtwinkels, het onderhoud van tuintjes of kleine herstellingen in de woning. “Alleen zo kunnen we een beleid op maat uitstippelen voor deze groeiende groep alleenstaanden, opdat ze zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.”