1.139 Mechelaars moeten beroep doen op een leefloon. Een historisch hoog aantal, stellen OCMW-raadsleden Indrani Muyldermans en Sophie Bollen (sp.a) vast. Nog nooit werd in onze stad zoveel rechthebbenden geregistreerd. En ook het aantal studenten die aankloppen bij het OCMW blijft stijgen.

* RMI LL staat voor Recht op Maatschappelijke Integratie in de vorm van leefloon 

Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt 867,40€, wat nog steeds meer dan 200€ onder de Europese armoedegrens ligt. Steeds meer mensen hebben in onze stad moeite om de eindjes aan mekaar te knopen, zegt Indrani Muyldermans (sp.a). Vooral betaalbaar wonen ervaren velen als een probleem, maar ook de stijgende facturen voor water en energie en allerhande administratieve kosten wegen zwaar door op het persoonlijk budget van Mechelaars.

In onze stad werden het voorbije jaar 999 dossiers voorgelegd aan de Lokale Adviescommissie (LAC). De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de stad alvorens men over gaat tot de afsluiting van elektriciteit, aardgas of water. Het is een duidelijk teken aan de wand dat steeds meer gezinnen met armoede worstelen, aldus OCMW-raadslid Sophie Bollen.

Sp.a raadsleden stellen voor om de begeleiding van mensen in armoede in Mechelen op te drijven. Momenteel is er een wachtlijst voor gezinsondersteuning (GO-team). Het GO-team dat ondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in armoede kan best worden uitgebreid. De recente cijfers tonen aan dat een intensieve begeleiding van gezinnen noodzakelijk is om zo een hefboom uit armoede te bieden.

Verder maken Sophie Bollen en Indrani Muyldermans zich ook zorgen over de werkdruk voor de maatschappelijke assistenten als gevolg van de toenemende armoedecijfers. “Sinds 2012 is het aantal leefloners verdubbeld, terwijl het personeelskader nagenoeg constant bleef. Het professioneel engagement van het maatschappelijk werkers verdient een pluim, maar toch stellen we ons de vraag of een dergelijk hoge werkdruk op termijn niet de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang zal brengen”, besluiten de OCMW-raadsleden.