Een blauwe zone in een plattelandsgemeente... Een mens durft het al eens over het hoofd zien. Wat extra signalisatieborden durven dan ook heel wat ongenoegen te voorkomen. Bij het invoeren van de blauwe zone in Kortessem centrum plaatste het toenmalige gemeentebestuur daarom eveneens een aantal waarschuwingsborden met de vermelding dat men zich in een blauwe zone bevond. Een voorzichtige aanpak van het toenmalige VLD-Sp.a-bestuur, dat de inwoners zeker niet op onnodige kosten wou jagen.

Na al die jaren durven de dingen als eens stuk gaan... Gelukkig was er een bekommerde ziel die het waardevolle paneel netjes aan de kant zette.

Laat het nu net in de toeristisch drukste periode van het jaar zijn dat dit infobord wegvalt…

Wil het Kortessems gemeentebestuur misschien het aantal parkeerboetes ongemerkt opkrikken? We durven hopen van niet…

Sp.a heeft echter een oplossing! Laten we het netjes in het vernieuwde terras van Oud Corteshem verwerkte, en dus overbodige, bord gebruiken om het kapotte bord verder in de Dorpsstraat te vervangen! Zo blijft de indertijd gedane investering in deze borden tenminste maximaal renderen.

Een leuk en goedkoop idee om hopelijk nog een parkeerboete te vermijden! Sp.a werkt verder aan onze gemeente!