Het aantal Vlaamse gezinnen dat de elektriciteit- en gasfactuur niet meer kan betalen, blijft toenemen. "Door de sterk gestegen energieprijzen, blijft het aantal gezinnen dat zijn factuur niet meer kan betalen, stijgen. Vorig jaar waren er bijna tienduizend 'wanbetalers' méér dan enkele jaren geleden. Dat is pervers want het zijn diezelfde energieleveranciers die eerst de prijzen zo de hoogte hebben ingejaagd die vervolgens steeds meer klanten droppen", zegt Michèle Hostekint.

Michèle Hostekint polste bij Minister van Energie Crevits naar recente cijfers over het aantal gedropte klanten. Aanleiding waren de opmerkelijke prognoses waarmee distributienetbeheerder EANDIS enige tijd geleden zelf uitpakte. Door de sterk gestegen elektriciteit- en gasprijzen voorspelde EANDIS een spectaculaire toename van het aantal wanbetalers. Want gezinnen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen, worden door de leveranciers gedropt en komen zo bij een netbeheerder terecht. Die moet hen voorzien van een beperkte hoeveelheid elektriciteit of gas.

Nu blijkt dat het aantal gezinnen dat wegens wanbetaling een beroep moet doen op een netbeheerder, in de periode van 1 oktober 2006 tot 1 oktober 2008 is toegenomen van 47.087 tot 53.513 voor elektriciteit en van 33.701 tot 36.618 voor aardgas. Dat betekent dat 2,57 procent van de Vlaamse gezinnen zijn energiefactuur niet kan betalen en door een netbeheerder wordt voorzien van elektriciteit. Voor aardgas bedraagt dit aantal sociale klanten per 1 oktober 2008 zelfs 3,06 procent.

Dossiers van wanbetalingen worden door de distributienetbeheerders ook doorgestuurd naar de Lokale Adviescommissies (LAC). In hoeveel gevallen dossiers van betalingsproblemen effectief ook leiden tot een volledige afsluiting van energie, kon of wou de minister niet meedelen. De netbeheerders blijken immers niet zo happig om dergelijke gegevens te rapporteren.