Schepen van Jeugd Mattias Paglialunga: “Het label halen is geen doel op zich. Het traject dat we doorlopen om het label te verdienen, is ontzettend leerrijk. Bovendien stopt het werken aan kindvriendelijkheid niet na het behalen van het label.”

Wat is een Kindvriendelijke Stad?

Een Kindvriendelijke Stad werkt aan een leefbare stad en houdt hierbij steeds de rechten van het kind in het achterhoofd. Kinderen zijn één van de meest kwetsbare burgers in onze samenleving. Een kindvriendelijke stad houdt daar rekening mee in haar beleid. Tegelijk kan kindvriendelijkheid gehanteerd worden als een barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt, niet enkel voor kinderen. Veilige fietspaden zijn niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders van groot belang. Kindvriendelijkheid is eigenlijk een toets voor een open, toegankelijke samenleving.

Wat houdt het traject in?

Onderzoek

Schepen Paglialunga: “Enerzijds organiseren we een grootschalig onderzoek om te weten te komen hoe kinderen en jongeren onze stad beleven. Op welke vlakken doet Aarschot het goed en op welke vlakken is er nog ruimte voor verbetering? Is het veilig voor kinderen en jongeren om met de fiets naar school te gaan? Is er een speelterrein in de buurt? Worden er voldoende leuke naschoolse activiteiten georganiseerd in Aarschot? Om deze en nog vele andere vragen te beantwoorden, willen we zoveel mogelijk kinderen bevragen. Zij hebben ongetwijfeld veel te vertellen.”

In de eerste fase van het onderzoek probeert de stad een zicht te krijgen op haar kindvriendelijkheid. Daarom roept ze àlle Aarschottenaren (niet alleen kinderen en jongeren) op om de vragenlijst op de website van jeugdcentrum De Klinker in te vullen: www.jcdeklinker.be/nieuws/werk-mee-aan-aan-kindvriendelijke-stad. Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe beter de stad kan inschatten waar ze staat op het vlak van kindvriendelijkheid. Wil je, op welke manier dan ook, graag meewerken aan dit traject? Neem dan contact op met noor@jcdeklinker.be.

Platform ambassadeurs

“Anderzijds stellen we een platvorm samen met ambassadeurs van de verschillende stadsdiensten. Op die manier willen we, binnen de werking van de stad, een kinder- en jongerenreflex creëren of versterken. De diensten worden op de hoogte gebracht van de resultaten van de bevraging. Zo weten ze wat er leeft bij kinderen en jongeren en kunnen ze nagaan hoe ze kunnen bijdragen aan een Kindvriendelijke Stad”, besluit schepen Paglialunga.