Volgens cijfer opgevraagd door Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) woont slechts 53,8% van de ambtenaren van het Brussels Gewest in Brussel. Dat is veel minder dan wat de Brusselse regering zichzelf heeft opgelegd. sp.a wil graag dat er bijkomende inspanningen komen om dit cijfer op te krikken. Om dat aan te moedigen rijkt Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) een ‘ABC label’ uit aan de administraties die het goed doen. ABC staat voor Appellation Bruxelloise Controlée.

In het regeerakkoord staat dat het aantal Brusselaars in de gewestelijke administraties en agentschappen op vijf jaar tijd verhoogd wordt met 10%. In 2013 was 53,1% van het ambtenarenkorps een Brusselaar, vier jaar later blijkt dat 53,8%. Volgens het Hannelore Goeman kan het veel beter:

“De Brusselse administraties moeten gewoon meer Brusselaars aanwerven, punt. Inwoners zijn meer betrokken en begrijpen beter de realiteit en de noden van onze stad. Bovendien moeten meer Brusselaars aan het werk en de overheid heeft daarin absoluut een voorbeeldrol te spelen. Hoe kan je nu verwachten dat bedrijven Brusselaars aannemen als de overheid zelf liever voor pendelaars kiest? En tot slot komen die pendelaars te vaak met de wagen, wagens die onze hoofdstad duidelijk niet aankan.” 

Om Brusselse overheidsdiensten hierin aan te moedigen rijkt sp.a voortaan elk jaar ABC-keurmerken aan de administraties die minstens 2/3 Brusselaars tewerkstellen. ABC staat voor Appellation Bruxellois Controlée, een woordspelling op de beschermde oorsprongsbenaming AOC in Frankrijk, die onder meer voor wijnen wordt gebruikt.  

Dit jaar gaat het keurmerk naar zes overheidsdiensten. Met een gouden medaille voor Atrium die het hoogst scoort met 80,8% Brusselse werknemers. De brandweer en hulpdiensten (DBDMH) scoren het laagst met maar 27,2% Brusselse werknemers in dienst.

“We voelen ons vereerd om nog dit jaar de instelling te zijn die de meeste Brusselaars tewerkstelt,” reageert Arnaud Texier, CEO van Atrium.Brussels verheugd. “Dit maakt dan ook duidelijk deel uit van onze DNA. We vinden dat de stedelijke handel het best ondersteund kan worden door zij die dagelijks in die stad leven, deze ervaren en deze verpersoonlijken. Ons agentschap zou nooit zo sterk kunnen geweest zijn indien er geen mensen werkten die verliefd zijn op Brussel.”

Er bestaat daarnaast ook een kwaliteitslabel voor de administraties die duidelijk meer hun best doen, de Aspiration Bruxelloise Controlée. Dit label wordt uitgereikt op basis van de nieuwe aanwervingen het jaar voordien (2016). Meer dan de helft van de overheidsdiensten krijgt dit label, met een medaille d’or voor Citydev en de Haven van Brussel, die in 2016 alleen maar Brusselaars hebben aangenomen. De gewestelijke overheidsdienst (het ministerie) scoort het slechts met maar 51,2% van de aanwervingen.

De grote verschillen tussen de administraties tonen volgens Goeman aan dat er geen gezamenlijke aanpak bestaat om de doelstelling uit het regeerakkoord te behalen. Daarom vraagt sp.a aan de regering om een overkoepelend actieplan uit te werken voor alle Brusselse overheidsdiensten.

“Iedere overheidsdienst heeft zijn eigen aanpak, voor de ene al meer prioritair dan voor de andere. Overheidsdiensten zoals Atrium en Net Brussel tonen dat het kan om meer Brusselaars aan te werven. We moeten uit hun aanpak leren en dit toepassen bij de andere administraties, ” aldus Goeman.

Bijlage 1 (Appellation Bruxelloise Controlée)

Overheidsdienst
Brusselaars
Totaal 
Aandeel 
Atrium
84
104
80,8%
Impulse
65
87
74,7%
Brussel Preventie en Veiligheid
17
24
70,8%
Visit Brussels
114
161
70,8%
Net Brussel
1890
2713
69,7%
Parkeeragentschap Brussel
95
137
69,3%
Citydev
88
135
65,2%
Finance Brussels (GIMB)
14
22
63,6%
Actiris
895
1418
63,1%
Innoviris
30
50
60,0%
Leefmilieu Brussel
658
1125
58,5%
Brusselse Huisvestingmaatschappij (BGHM)
77
138
55,8%
Haven van Brussel
74
134
55,2%
MIVB
4496
8717
51,6%
Gemeensch. Gemeenschapscomm. (GGC)
42
86
48,8%
Iristeam (informatica)
153
334
45,8%
Gewestelijk Overheidsdienst Brussel (GOB)
624
1504
41,5%
Brand- en hulpdiensten  (DBDMH)
339
1247
27,2%
Totaal
9755
18136
53,8%

 

Bijlage 2 (Aspiration Bruxelloise Controlée)

Organisatie
Absoluut
Werknemers
Aandeel
Citydev
6
6
100,0%
Haven van Brussel
15
15
100,0%
Atrium
9
10
90,0%
Net Brussel
433
484
89,5%
Brusselse Huisvestingmaatschappij (BGHM)
13
15
86,7%
Impulse
18
21
85,7%
Visit Brussel
32
41
78,0%
Actiris
218
292
74,7%
Gemeensch. Gemeenschapscomm. (GGC)
15
21
71,4%
Brussel Preventie en Veiligheid
7
10
70,0%
Parkeeragentschap Brussel
24
37
64,9%
Leefmilieu Brussel
36
58
62,1%
Brand- en hulpdiensten (DBDMH)
16
26
61,5%
Iristeam
36
61
59,0%
MIVB
284
483
58,8%
Innoviris (informatica)
7
13
53,8%
Gewestelijk Overheidsdienst Brussel (GOB)
110
215
51,2%
Finance Brussels (GIMB)
X
X
X
Totaal
1279
1808
70,7%