Donderdagavond lanceerde het stadsbestuur Able - Onbeperkt  Le(u)ven, een nieuw overkoepelend concept rond de toegankelijkheid van de stad voor personen met een beperking. ‘Able vormt de kapstok voor verschillende acties en activiteiten rond toegankelijkheid’, zegt schepen van diversiteit en gelijke kansen Denise Vandevoort. 

Op de startavond op 26 mei onthulde schepen Vandevoort het logo van Able en benoemde ze de eerste Able-ambassadeur.  ‘M - Museum Leuven zal als nieuwe Able-ambassadeur het concept verder uitwerken aan de hand van vijf uitdagingen’, zegt Vandevoort. ‘Zo zal het museum een toegankelijke wandeling gebaseerd op zintuigen ontwikkelen en de populaire kinderwerking uitbreiden met een aanbod voor kinderen met een beperking.’ 

Het museum optimaliseert ook de toegankelijkheid van zijn infrastructuur. ‘M - Museum Leuven geldt al als een lichtend voorbeeld voor toegankelijke architectuur, maar het kan natuurlijk nóg beter’, zegt Vandevoort. ‘Ook het aanbod aan voorstellingen wil M inclusiever maken, met een nadruk op interactie tussen mensen met en zonder beperking.’ 

Het museum volgt een piloottraject. ‘Met hun ervaringen verfijnen we het concept. Begin 2017 stellen we een jury samen om een nieuwe ambassadeur te benoemen’, aldus Vandevoort. ‘De ambitie is om binnen elke sector projecten te realiseren. Nu is het een cultuurambassadeur, volgende keren bijvoorbeeld een organisatie of persoon uit de horeca, de arbeids- of huisvestingssector.’ Able dient ook als kader voor individuele projecten, om die beter te begeleiden en bekend te maken. 

Toegankelijkheidsaward

Een jaar geleden overleed onverwachts Brecht Provoost, OCMW-raadslid en voormalig voorzitter van de adviesraad toegankelijkheid. ‘Brecht was eigenlijk al jaren bezig met thematiek van Able’, zegt Vandevoort. ‘Hij heeft jaren gewerkt aan een toegankelijke stad, vaak met resultaat. Met deze postume toegankelijkheidsaward willen we hem nogmaals herdenken, en bedanken, voor alle inspanningen die hij daarvoor geleverd heeft.’