David Geerts is er niet over te spreken dat een bestuurder van Bpost 20.000 euro krijgt voor 3 vergaderingen, en bij andere vergaderingen afwezig blijft. "Een postbode die zo vaak afwezig is, wordt meteen ontslagen"

David Geerts stelt vast dat er bij Bpost bestuursleden zijn die voor amper drie van de elf vergaderingen opdaagden, maar daar toch 20.000 euro, en 1600 euro zitpenningen per bijgewoonde vergadering, voor opstrijken. "Een postbode die zo vaak afwezig is, wordt meteen ontslagen", zegt Geerts.

"Je kunt je toch wel de vraag stellen of dat allemaal nog correct en aanvaardbaar is, zeker als je weet dat de werknemers bij bpost ondertussen verplicht worden om een alsmaar hogere werkdruk te aanvaarden. Ze moeten nu ook op zaterdag aan de slag. Ik vraag me dan ook af wat de meerwaarde is van een bestuursmandaat voor iemand die zelden opdaagt op de raad van bestuur. Het kan zijn dat ze het druk hebben met hun dagelijkse job, maar dan ze moeten ze iemand anders voor de raad van bestuur afvaardigen."

Uit dit verregaande absenteïsme trekt Geerts zijn conclusies. “Bestuursleden van overheidsbedrijven moeten minstens 80 procent van de raden van bestuur bijwonen. Als ze dat niet doen, moet een deel van hun vaste vergoeding ingetrokken worden. In uiterste nood kan een ontslag nodig zijn. Wie zoveel geld verdient, moet opdagen."