Belgen die het grootste deel van hun carrière hebben gewerkt in Nederland, maar dan ziek of werkloos worden, lopen het risico om twee jaar zonder inkomen te vallen. Het ABVV maakt zich hierover grote zorgen, net als onze provinciale voorzitter Peter Vanvelthoven want de regering kent het probleem maar doet voorlopig niets.

Werkloze of zieke Belgen die in Nederland werkten zien als ze 65 jaar worden, hun werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering in België vervallen omdat ze dan een pensioen moeten ontvangen. Hun pensioenen worden echter betaald door het land waar ze gewerkt hebben: Nederland. Het probleem is dat ze daar nog geen recht op pensioen hebben: Nederland heeft de pensioenleeftijd immers vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022.

De bevoegde ministers werden reeds geïnterpelleerd maar zonder veel resultaat. " Dit jaar werden al 2.000 grensarbeiders getroffen en dit cijfer loopt op.  Wij zullen echter deze mensen niet in de koude laten staan" besluit Vanvelthoven.

Meer info? http://www.abvv.be/grensarbeid