Geld en energie besparen en de jaarlijkse CO₂-uitstoot in Leuven terugdringen. Achttien gebouwbeheerders, gaande van scholen over bedrijven tot woonzorgcentra, investeren het indrukwekkende bedrag van 40 miljoen euro in het verduurzamen van hun gebouwen. Vzw Leuven 2030 bracht de partners bij elkaar en haalde een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen, waarmee het ambitieuze plan van de achttien partners wordt ondersteund.

“De gebouwen op ons grondgebied zijn goed voor zestig procent van onze uitstoot”, zegt Katrien Rycken van Leuven 2030. “Daarom is het belangrijk dat we met zoveel mogelijk partners samenwerken aan energie-efficiënte gebouwen.”

Het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank (EIB) was het duwtje in de rug om een uitgebreid partnerschap op te zetten om aanspraak te maken op subsidies. “Dat 18 partners zo fors samen willen investeren in de duurzaamheid van hun gebouwen, is een sterk signaal”, zegt Rycken. “Dat erkent ook de EIB, door ons deze subsidie toe te kennen.” De nauwe samenwerking tussen de uiteenlopende partners is bovendien uniek. “De gebouwbeheerders laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken en elkaar te versterken, willen we de CO₂-uitstoot in Leuven verminderen”, aldus Rycken.

Subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro

De partners die samenwerken om hun gebouwen energie-efficiënt te maken, zijn Stad Leuven, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, M – Museum, OCMW Leuven, Zorg Leuven, Dijledal, Dijlehof, KU Leuven, UZ Leuven, KBC, Commscope, Kunstencentrum STUK, Paridaensinstituut, Abdijschool Vlierbeek, De Zevensprong, Heilig Drievuldigheidscollege, VME Leeuwerikenveld en Dialoog. Samen zorgen ze voor een eigen investering van zo’n 40 miljoen euro en een jaarlijkse CO₂-reductie van ongeveer 7.000 ton. Daarbovenop komt de subsidie van meer dan anderhalf miljoen euro van de EIB.

“Dankzij de bereidheid van de grote partners om samen te werken en de kosten van hun investeringen te ‘bundelen’, heeft het project de subsidie kunnen aantrekken. Het is dankzij deze subsidie dat ook de kleinere partners een kans krijgen om te investeren in energie-efficiëntie en energieproductie”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. Het ELENA-fonds, dat staat voor European Local Energy Assistance, zal de partners helpen bij investeringen in energie-efficiëntie. Energie-audits, haalbaarheidsstudies, technische studies en bestekken, financieel-juridische steun, etc. komen allemaal in aanmerking om financieel ondersteund te worden door de Europese Investeringsbank.

Scholen, appartementen, rusthuizen en overheidsgebouwen

Scholen, appartementen, rusthuizen en overheidsgebouwen Met 10,5 miljoen euro komt de grootste investering van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Dijledal zal de 288 appartementen in sociale woonwijk Schorenshof diepgaand renoveren. Volgens de Vlaamse normen moet Dijledal strikt genomen enkel de dakisolatie, beglazing en verwarming vernieuwen. Dijledal legt de lat hoger, op BEN-niveau, om van de woonblokken een toonbeeld van energieneutraliteit te maken. BEN staat voor Bijna Energie Neutraal en zal in 2021 de norm worden voor alle nieuwbouw. De gebouwen worden volledig ingepakt met isolatie, voorzien van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De verwarming zal gebeuren met behulp van een grote bodemwarmtepomp.

Een van de kleinere partners is Abdijschool Vlierbeek. De school zal volop inzetten op dakisolatie en isolerende beglazing. Om de dakisolatie te kunnen plaatsen, moet er nagegaan worden of de stabiliteit van de daken voldoende is. Dat is waar de school haar subsidiebedrag ondere andere voor kan gebruiken: om de studies voor een bouwkundig ingenieur en een architect te bekostigen.

Een ander mooi voorbeeld is het appartementsblok Leeuwerikenveld, dat dateert van 1969. Hier heeft de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) samen beslist om hun appartementsblok grondig te renoveren. Ze zullen de gevels laten inpakken met isolerende panelen, het buitenschrijnwerk laten vervangen en de sokkel onderaan laten isoleren. Voor de studiekosten voor deze werken kan de VME beroep doen op het ELENA-fonds.

Delen van kennis en ervaringen

De verschillende partners onderzoeken kleine en grote ingrepen, van energiebesparing tot de productie van hernieuwbare energie. Daarnaast delen ze de kennis die ze tijdens dit traject opdoen, zoals contacten met aannemers en de besparingen die effectief worden gerealiseerd dankzij de investeringen. De grote partners staan de kleinere partners bij met raad en daad.

“Voor ons als school is het heel belangrijk dat we met allerlei experten in dialoog kunnen gaan”, zegt Peter Wallays van het Paridaensinstituut. Ook Karin Vandoorne van woonzorgcentrum Dijlehof is enthousiast over het project: “Voor mij is het mooiste aan deze samenwerking dat er bereidheid is om na te denken over hoe het beter kan in de toekomst.” Samenwerking op alle niveaus is de sleutel van het project. Deze stadsbrede aanpak is dan ook al sinds de oprichting van de vzw in 2013, de basis waarop Leuven 2030 een klimaatneutrale stad wil realiseren.

Het project gaat verder onder de naam L.E.U.V.E.N (Lower Energy Use Via an Extraordinary Network). Op termijn hopen Leuven 2030 en de verschillende partners met hun ‘best practices’ ook andere bedrijven en organisaties te inspireren om gelijkaardige stappen te zetten in de richting van een klimaatneutrale toekomst.