Binnen een relatie gebeurt het vaak dat na verloop van tijd een van beide partners een stap opzij zet in zijn of haar loopbaan. Voor de kinderen, het huishouden of zorg voor familieleden. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen. Zo zijn 2 op de 3 loopbaanonderbrekers vrouwen, omdat vooral zij aan het begin van hun loopbaan voor de kinderen te zorgen. Meer dan 7 op 10 personen met ouderschapsverlof zijn vrouwen. Meer dan 45% van de werkende vrouwen in Vlaanderen heeft een deeltijdse job, terwijl het bij mannen slechts om 9% gaat.

Het stapje opzij zetten in de loopbaan heeft grote gevolgen voor het pensioen, de sociale zekerheidsrechten en de loopbaankansen voor de minst werkende partner. “Houdt een relatie geen stand, dan is de financiële weerslag voor de minst werkende van hen vaak dramatisch”, zegt minister van Gelijke Kansen Pascal Smet. Bijna 40% van de alleenstaande ouders leeft met een armoederisico. Omdat 80% van de alleenstaande ouders vrouwen zijn, stelt het welvaartsverlies zich vooral bij hen.

Met zijn gelijkekansenbeleid zet Pascal Smet op verschillende fronten in. Hij informeert over de impact van ingrijpende loopbaanbeslissingen en zorgt ervoor dat koppels die beslissen om de combinatiedruk in hun gezin te verlichten door een loopbaanbeslissing, samen afspraken maken over een compensatie voor de partner die een stap terug zet. Met kant-en-klare clausules geeft hij hen nu ook de mogelijkheid deze compensatie-afspraken te formaliseren bij de notaris.

"Zie het als een teken van liefde", zegt Pascal Smet. Een 'act of love' is de boodschap van de mediacampagne die van start gaat. De campagne mikt vooral op jongvolwassenen aan het begin van hun relatie.