SOS KLIMAAT - #wijzorgenervoor 

Teken de petitie: https://www.s-p-a.be/petities/19970/

Ondanks het klimaatakkoord van Parijs - in 2015 - blijft  de uitstoot van broeikasgassen in ons land stijgen, met alle gevolgen van dien. Voor onze gezondheid én de toekomst van onze planeet. 


Het  klimaat is de verantwoordelijkheid van ons allen en guess what? We kunnen er NU samen iets aan doen, samen kunnen we wel degelijk ingrijpen. 


Propere, gezonde lucht én een groene leefomgeving, het moet NU!


sp.a dient in het parlement drie concrete eisen in. 


Drie eisen die u kunt steunen met uw handtekening.


  1. We kiezen resoluut voor hernieuwbare, klimaatvriendelijke energie. We sluiten de kerncentrale Doel I onmiddellijk. Kerncentrales zijn niet alleen onveilig, maar zetten ook een rem op de omslag naar hernieuwbare energie. 

  1. We investeren voluit in openbaar vervoer, deel-auto’s en elektrische mobiliteit. Zo daalt de uitstoot en maken we werk van gezonde lucht.

  1. Enkel nog gezonde, duurzame en lokaal geproduceerde maaltijden - met respect voor dier, milieu en landbouwer - in crèches, scholen en rusthuizen. Eigen kweek eerst, zo bouwen we de schadelijke uitstoot af van zowel de grootschalige vleesindustrie als van de al te verre transporten van voedingsmiddelen. 


Met 25.000 handtekeningen maken we NU samen het verschil voor ons klimaat. 

SOS KLIMAAT

#wijzorgenervoor


***

In onze Toekomstbegroting bewijzen we zwart op wit hoe investeren in propere lucht voor onze kinderen wel degelijk kan. Check ons investeringsplan op www.s-p-a.be/toekomstbegroting.  


Teken de petitie: https://www.s-p-a.be/petities/19970/


Teken je liever op papier en wil je vrienden, familie en buren ook vragen om te tekenen? Download hieronder het sjabloon, maak een print en verzamel zoveel mogelijk handtekeningen. Het ingevulde exemplaar kan je bezorgen bij het provinciaal secretariaat!