“In ons land zijn er al meer dan 4.000 banen verloren in de transportsector door de sociale dumping en oneerlijke concurrentie in deze sector. Europa legt dan wel regels op, maar die zijn te beperkt of kunnen te gemakkelijk omzeild worden”, aldus Monica De Coninck. “Het wordt als Belgisch transportbedrijf steeds moeilijker om te concurreren met concurrenten die werken met goedkope, buitenlandse chauffeurs”, zegt Peter Boets van het transportbedrijf S’Jegers. “Zij betalen hun chauffeurs een hongerloon uit en betalen nauwelijks sociale bijdragen.” Carine Dierckx van ABVV-BTB erkent die tendens en maakt zich zorgen over de werkgelegenheid in de sector : “Zo worden kleine zelfstandigen en correct werkende werkgevers uit de markt worden geprijsd.”
Sp.a-kandidaat en mede-organisator Jan Bertels is ervan overtuigd dat het hier om een gebrek aan regelgeving gaat sinds de vrijmaking van de Europese markt. De cabotageregel bijvoorbeeld valt vandaag heel moeilijk te controleren. David Geerts en Karin Temmerman dienen daarom nu een wetsvoorstel in dat de verplichting invoert om de vrachtbrieven één maand bij te houden in een register om zo sociale dumping in de transportsector beter aan te pakken. “Zo kunnen de inspectiediensten het traject van de vrachtwagen echt reconstrueren en dus ook veel beter de cabotageregel controleren. Het voorstel voert ook boetes in voor het niet of niet correct bijhouden van deze vrachtbrieven.” Met een tweede wetsvoorstel willen de Kamerleden ook een kordater en geloofwaardiger optreden tegen tachograaffraude. “Het voorstel verhoogt drastisch de boete. Het voorstel trekt ook de mogelijke gevangenisstraf op en voert de mogelijkheid in voor de rechter om een rijverbod op te leggen aan diegene die de fraude organiseert. Vaak worden de chauffeurs daartoe onder druk gezet door hun overste en daarom moet de rechter het rijverbod ook aan die overste kunnen opleggen”, legt David Geerts uit. "Het is dringend nodig om de tachograaffraude doeltreffender en harder te bestrijden”, gaat Karin Temmerman verder. “Het negeren van de rij- en rusttijden zorgt niet alleen voor gezondheidsproblemen voor de chauffeurs, maar is vooral een gevaar voor de verkeersveiligheid. De jaarlijkse maatschappelijke kost van ongevallen ten gevolge van het niet respecteren van rij- en rusttijden bedraagt zo maar eventjes 2,8 miljard euro."

“Met het ‘actieplan sociale dumping’ hebben we al in de federale regering een prioriteit gemaakt van de strijd tegen sociale dumping”, weet Monica De Coninck te zeggen. In dat plan zitten niet alleen meer en gerichtere controles, het bevat ook een gerechtelijk sluitstuk voor de bestrijding van deze sociale dumping.