De Antwerpse districtsraad keurde vanavond unaniem de aanleg van een fietspad aan 't Hof van Tichelen op het Antwerpse Kiel goed. sp.a diende dat voorstel in en voerde eerder ook reeds actie om aandacht te vragen voor de erbarmelijke situatie voor zowel buurtbewoners, als scholieren. "We zijn zeer blij dat, na jarenlange stilstand, het districtsbestuur ons voorstel heeft gesteund," zegt districtsraadslid Tatjana Scheck. "Minder hinder voor de buurt én een veilig fietspad voor de scholieren."

Door de uitbreidingswerkzaamheden aan Pius X is de schooldrukte in ’t Hof Van Tichelen sterk toegenomen. Dat komt omdat alle leerlingen voortaan met de fiets via die kant de school binnen rijden. Heel wat fietsers komen vandaag vanuit de Olympiadelaan gefietst, om - tegen de autorijrichting in - naar de fietsenstalling van het Pius X-college te rijden. “Dat zorgt voor hinder, zowel voor voetgangers die richting Olympiadelaan wandelen, als voor de bewoners van de buurt. Bovendien is de situatie allesbehalve veilig voor de fietsende scholieren,” zegt Scheck.

sp.a pleitte voor de aanleg van een fietspad doorheen het parkje aan de achterzijde van de school. “Een opportuniteit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te vergroten en onnodige buurthinder aan te pakken." Scheck reageert verheugd op de steun voor het voorstel dat vanuit sp.a werd ingediend. "Na jarenlange stilstand kunnen we nu eindelijk vooruit," zegt Scheck.