“Dinsdag verscheen het rapport van het Planbureau dat er in detail op wijst dat de armoede in ons land sinds de crisis toeneemt. En uit de cijfers van Decenniumdoelen 2017 bleek woensdag dat de regeringsmaatregelen de 20 procent armste gezinnen maandelijks gemiddeld 44 euro kosten”, zegt Bart Van Malderen. “Wij hadden graag minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) daarover woensdag willen ondervragen, maar daar stak voorzitter Jan Peumans een stokje voor.”

“Het is duidelijk dat het bestaande instrumentarium en armoedebeleid herzien moet worden. Wij willen een systematische armoedetoets voor elke beleidsmaatregel, simpele en toegankelijkere procedures en onrechtvaardige kostenverhogingen voor armen terugschroeven”, besluit Bart Van Malderen.