Schepen van lokale economie Caroline Gennez wil werk maken van de verfraaiing van het industrieterrein Mechelen Noord. Op korte termijn – dit jaar – worden reeds maatregelen genomen met betrekking tot groenonderhoud, onderhoud verkeerssignalisatie, parkeerplaatsen,… Op lange termijn wordt het terrein via een gestructureerde aanpak groener en kleurrijker.

[image]
Na overleg met de vzw bedrijventerrein Mechelen Noord stelde Schepen Caroline Gennez voor om een overzicht op te maken van de behoeften op de verschillende bedrijventerreinen in onze stad. Dit moet leiden tot een gestructureerde aanpak op lange termijn om de infrastructuur daadwerkelijk te onderhouden, verbeteren en te verfraaien met meer kleur en groen.
 
Op korte termijn krijgt het industrieterrein Mechelen Noord nu reeds een extra onderhoudsbeurt. De stadsdiensten zullen zowel wat betreft groen als zwerfvuil het terrein aanpakken. Voor de langere termijn wordt voor 2008 een voorstel uitgewerkt om via sociale tewerkstelling een degelijk onderhoudsplan uit te voeren.
  z
De wegmarkeringen en verkeersborden krijgen een onderhoudsbeurt zodat alle kapotte en scheve verkeersborden vervangen of hersteld en de wegmarkeringen opgefrist worden. Een stadsplanbord wordt geplaatst en een opfrissing van de infozuilen wordt verder besproken.
 
De parkeerproblematiek van auto’ s en vrachtwagens wordt herbekeken de volgende weken. De stad wil  in samenwerking met de vzw tot een vruchtbare oplossing komen. De dienst ruimtelijke planning zal daarom de situatie ter plaatse bekijken.
 
Recent werd reeds een deel van de G.De Wittelaan - Schaliënhoevedreef vernieuwd. De Oude Baan is aan vernieuwing toe en het is de intentie van het stadsbestuur dit in de begroting van 2008 op te nemen.
 
Tot slot wil de stad ook het rondpunt aanpakken. De Katholieke Hogeschool Mechelen is bereid om een opdracht te starten aan het begin van het volgend academiejaar om het rondpunt te verfraaien.
 
“De heraanleg zal gebeuren in samenwerking met de dienst cultuur zodat dit een voorbeeld kan worden om kunst en cultuur in de openbare ruimte te brengen”, zegt Caroline Gennez. “We willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de noden van de gebruikers. Een industrieterrein moet niet alleen aangenaam zijn voor de vele mensen die er dagelijks werken, maar een grondige verfraaiing kan ook benut worden in het kader van industrieel toerisme. Als we dit bovendien nog kunnen doen in samenwerking met het Mechelse onderwijs wordt dit project een winsituatie voor iedereen”, besluit Gennez.