sp.a-gemeenteraadslid Guy Reynebeau stelde een schriftelijke vraag aan burgemeester Daniel Termont over het gebrek aan opvang van dakloze kinderen die drugs gebruiken. “Volgens artikels in de pers kunnen deze zeer jonge en schuwe kinderen niet terecht in de gespecialiseerde drugcentra, medische opvangcentra of gezondheidscentra. De Gentse hulpverleners zijn daar bezorgd over, ik ook. Daarom vroeg ik naar de wijze waarop dan wel drughulpverlening wordt geboden aan deze kinderen die blijkbaar experimenteren en verslaafd zijn aan allerlei solventmengsels en alcohol. ”In zijn uitgebreid antwoord weerlegde Daniel dat ‘de Stad niet zou willen ingrijpen’ zoals in bepaalde artikels stond. “Het tegendeel is waar, wij willen zorgen voor het welzijn van álle mensen in Gent. Maar het gaat hier om een groepje met een complexe problematiek door de thuissituatie en armoede. Die kinderen zoeken hun toevlucht in goedkope roesmiddelen om hun problemen te vergeten. Rond de situatie van Roma is er samenwerking tussen de hulpverlening, het Parket en de Politiezone Gent in het IEM–project (Intra Europese Migratie) dat een groot deel van de doelgroep bereikt en ook samenwerkt met vzw’s die instaan voor de opvang van probleemjongeren. Maar die mensen hebben geen ervaring met ‘lijmsnuivers’en gebruikers van andere solventen. Daarom heb ik meteen een overleg laten plannen om tot een actieplan te komen. Zo kunnen de drughulpverlening (het dagcentrum De Sleutel heeft bijvoorbeeld wel ervaring met deze problematiek) en het jeugdwerk elkaar beter helpen en zelfs versterken. ”De hulpverleningscentra staan echter niet te springen om erg jonge kinderen op te nemen en de gerechtelijke mogelijkheden zijn beperkt. Het vaststellen van feiten moet op heterdaad gebeuren en het bezit van lijm en andere solventmengsels is op zich niet strafbaar. “Maar er zijn nu al positieve resultaten, ook al staan deze jongeren zeer argwanend tegenover overheid en politie.”