Essen voert verkeersveiligheid hoog in haar vaandel.  Naast degelijke en veilige fietspaden is ook de kwaliteit van de voetpaden een belangrijk aandachtspunt.  Op dat vlak is er nog heel wat werk aan de winkel.

Om dat gestructureerd aan te pakken, stelde de dienst openbare werken een ‘voetpadenplan’ op. Dit actieplan moet er op termijn voor zorgen dat voetpaden toegankelijker worden, met bijzondere aandacht voor mensen met een beperktere mobiliteit, zoals bijvoorbeeld rolstoelgebruikers.  Alle verzakkingen, moeilijke doorgangen en ontbrekende stukken voetpad, kortom: alle aanpassingen die nodig zijn om de kwaliteit van de Essense voetpaden naar een aanvaardbaar kwaliteits- en veiligheidsniveau te brengen werden in kaart gebracht.

De komende jaren zullen extra inspanningen gebeuren om jaar na jaar de voetpaden te verbeteren.  Dat kan gaan van een volledige of gedeeltelijke heraanleg van de stoep, tot het doortrekker ervan of het vrijmaken van voetpaden door overgroeiïng, het verplaatsen van obstakels zoals een lantaarnpaal of hinderlijk verkeersbord.

In sommige gevallen zal er echter niet onmiddellijk een oplossing geboden kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer de wegbreedte het niet toelaat.

In het kader van het voetpadenplan worden dit jaar nog stukken voetpad in de Burgemeester Dierckxsensstraat, de Epicealaan, de Klooster- en de Schelpheuvelstraat hersteld.  Deze werken ten bedrage van € 24.294,00 werden gegund aan de firma Boden bvba en zullen normaalgezien allemaal nog dit jaar uitgevoerd zijn.