Actiris trok met Employers Day in grote getallen de straat op om meer werkgevers kennis te laten maken met hun diensten. Dat bleek een succes. Sp.a wil graag een gelijkaardige actie voor jonge werkzoekenden en vraagt dat Actiris teams uitstuurt naar de jeugdhuizen, de pleintjes en de sportzalen in Brussel.

Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) ondervroeg minister voor tewerkstelling Didier Gosuin, over het resultaat van Employers Day. Een actie waarbij teams van Actiris bij de handelaars op bezoek gaan om hen kennis te laten maken met hun aanbod. De actie blijkt nu al een succes. Er werden meer dan 3224 zelfstandigen en KMO’s bezocht. Bij bijna een derde van hen is er al één of andere opvolgingsactie gepland (zie hieronder). Hannelore Goeman is tevreden met dit resultaat:

“Actiris toont zich van haar beste kant. Dat is ook nodig, ondanks de positieve evolutie blijft het werkloosheidscijfer in Brussel dubbel zo hoog als in de rest van het land. Dit gaat zichzelf niet oplossen, dat vraagt een anticiperende en ondernemende overheid”.

Maar volgens Hannelore Goeman zijn de werkgevers niet de enigen die te weinig op de hoogte zijn van het aanbod van het tewerkstellingsagentschap. “Actiris heeft een imagoprobleem bij sommige jongeren. Ze zien de organisatie veeleer als een hinderlijke schoonmoeder, dan als een behulpzame coach. Vaak onterecht, maar die jongeren zullen niet snel op eigen kracht een kantoor van Actiris binnenstappen, de nieuwe mooie ontvangstruimte in de Astrotoren ten spijt. Nochtans blijven heel veel van hen volledig onder de radar. Een laatste schatting uit 2014 spreekt over 26.000 jongeren. Hallucinant is dat.”

Daarom vraagt sp.a om ook een straatcampagne te organiseren voor werkzoekende en inactieve jongeren. “Als dat voor werkgevers kan, waarom ook niet een dag uittrekken voor onze jongeren? Hun leefwereld binnentreden en hen opzoeken op de pleintjes en in de jeugdhuizen. Het is een beproefde techniek in het jeugdwerk. Dat heet vindplaatsgericht werken, en dat werkt heel goed” 

 Aantal betrokken personeelsleden
 
 568
 
 Aantal betrokken partners
 
 324
 
 Aantal bezochte werkgevers
 
 3224
 
 Gegevens uitgewisseld
 
 1442
 
 Nieuwe ontmoeting vastgelegd
 
 966
 
 In relatie tot:
 
 Een aanwerving op korte termijn
 
 272
 
 
 
 Een afspraak mbt een stages of een andere tewerkstellingsmaatregelen
 
 151
 
 
 
 Een aanwerving op lange(re) termijn
 
 145
 
 
 
 Afspraak voor meer informatie
 
 398