De aanpassingswerken om de riolering van Den Hamel (vuil water en hemelwater) gescheiden aan te sluiten op de nieuwe straatriolering zijn al sinds vorige week gestart! Een goede zaak, ware het niet dat eveneens al de hele tijd de hoofdinkom van het buurthuis afgesloten werd. En laat nu ook het plaatselijk AED-toestel net aan die inkomdeur hangen... Hopelijk heeft niemand de volgende dagen een defibrilator nodig in Guigoven...  Blijkbaar zijn ze het in Guigoven al gewoon dat Den Hamel afgesloten is, doch voor sp.a blijft het onbegrijpelijk dat er zo lichtzinnig omgesprongen wordt met gemeentelijke voorzieningen en vooral veiligheidsvoorzieningen!