In het uitgebreid verslag van het hoog overlegcomité met de vakbonden van 7 september staat heel wat interessante informatie. Patrick De Smedt interpelleerde, op de gemeenteraad van 28/11/2017, het stadsbestuur over de afbouw van de statutaire tewerkstelling en over de ongelijkheid die de contractuelen ondervinden.
'sp.a is meer dan bezorgd over de verdere afbouw van de statutaire tewerkstelling bij het stadspersoneel, waarbij ook gesteld wordt dat tegelijk wel nog statutaire functies gecreëerd worden, maar enkel bij de hogere niveaus op sleutelposities.
Zoals bekend is er nog steeds een grote ongelijkheid tussen statutair en contractueel personeel, zelfs bij diegenen die op de werkvloer hetzelfde werk doen.
De 5 belangrijkste verschillen zijn nog steeds: minder loon, minder pensioen, minder uitkeringen, minder verlof en uiteraard minder werkzekerheid.
Om een goede openbare dienstverlening te organiseren is gemotiveerd en tevreden personeel nodig. Hierbij speelt een correcte gelijke behandeling van het personeel een grote rol.
In afwachting van vragen de vakbonden alvast een (desnoods stapsgewijze) verhoging van de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. Zij vragen trouwens meer dan terecht ook een verhoging van de maaltijdcheques. Met onze huidige 3.5 euro behoort Aalst immers bij de laagste in Vlaanderen. Daar waar er vroeger een 50/50 verhouding tussen statutairen en contractuelen werd aangehouden, is dit ondertussen geëvolueerd naar een 60/40 verhouding. En het is blijkbaar de bedoeling nog verder te gaan.
Steeds meer personeelsleden ondervinden dus de nadelen van een contractuele betrekking en missen zo de voordelen van de statutaire betrekking.
De vakbonden vragen ook meer dan terecht de verdere gelijkschakeling van de laagste graden D en E door afschaffing van het minst betaalde E niveau.
Ik weet dat hier in het verleden voor deze personeelsleden met de laagste lonen reeds inspanningen gedaan werden (bv. bij de toezichters sport- en speelpleinen). Dezelfde vraag voor gelijk loon voor gelijk werk wordt nu herhaald voor schoonmaakpersoneel en personeel van de reinigingsdienst. Wanneer wordt er inderdaad komaf gemaakt met deze oneerlijke en onverantwoorde situaties. Er wordt nu voorzien in 2 straathoekwerkers, dat is plus 1. Bedankt hiervoor. Het heeft lang geduurd om tot dit nog mager resultaat te komen. Nu nog de effectieve aanstelling. Het is hopelijk een stapsgewijze vooruitgang voor al wie gelooft in preventief veiligheidsbeleid, naast een kordaat bestraffend beleid waar nodig. Het én én verhaal.'

Patrick De Smedt Gemeenteraadslid Aalst sp.a