Joris Vandenbroucke: “De gratis stroom werkte immers herverdelend en wel op drie manieren : (1) Van bedrijven, die wel bijdragen aan de maatregel maar er geen recht op hebben, naar gezinnen. (2) Van kleine naar grote gezinnen aangezien er bovenop de gratis 100 kWh voor elk gezin, er nog eens 100 kWh gratis per gezinslid bovenop kwam.
(3) Van grote stroomverbruikers, die meer bijdragen, naar kleine stroomverbruikers, die minder bijdragen maar per gezinslid evenveel voordeel genieten. Het was in die zin ook een stimulans om zo weinig mogelijk elektriciteit te verbruiken. “

“Wie relatief weinig verbruikt per gezinslid, haalt er het meeste voordeel uit en laat dat nu net de situatie zijn waarin het merendeel van de kwetsbare gezinnen zich bevindt”, gaat Joris Vandenbroucke verder. “De automatische toekenning ervan, maakte van de gratis stroom bovendien een sociale maatregel met een groot bereik. Hier kwamen geen ingewikkelde voorwaarden en administratieve procedures aan te pas. Wie er recht op had, kreeg meteen een verlaagde factuur in de bus.” “Voor een gezin met drie kinderen betekent een netto korting tot ruim 90 euro op een jaarfactuur van 600 euro veel meer dan de spreekwoordelijke slok op de borrel. De Vlaamse regering verhoogt hun elektriciteitskost in één klap met 15%.”, licht Joris Vandenbroucke toe. “Volgens een evaluatierapport van de Vlaamse Energieregulator VREG en het Vlaams Energie Agentschap (VEA) uit 2012, hield ongeveer 95% van de Vlaamse gezinnen een netto voordeel over aan de gratis stroom, precies omdat de professionele stroomgebruikers (bedrijven) een bijdrage leverden zonder zelf in aanmerking te komen voor gratis stroom. De regering draait deze herverdeling nu gewoon om.”

“Met andere woorden : zo goed als alle gezinnen worden opgezadeld met alweer een extra factuur door een maatregel van de Vlaamse regering die niet eens de begroting helpt, maar de gezinnen een deel van de elektriciteitsfactuur van de bedrijven laat betalen. Met de factuur ten gevolge van de afschaffing van het gratis basispakket water erbij, loopt de teller voor extra kosten aan nutsvoorzieningen voor sommige gezinnen vanaf 2016 op tot 250 euro per jaar”, besluit Joris Vandenbroucke.