Louis was sedert lang aktief binnen de Herentalse sp.a-afdeling. Als bestuurslid, afdelingsvoorzitter, OCMW-raadslid en gemeenteraadslid, heeft Louis gedurende meer dan 40 jaar mee gestalte gegeven aan de lokale socialistische beweging.

Hij was gedreven door zijn overtuiging voor een democratische en solidaire samenleving. Zijn plotseling heengaan heeft iedereen met verstomming geslagen.

Sp.a-Herentals biedt aan zijn familie haar oprechte deelneming aan.