Met dienst, op maat van Gunther, vol inspirerende lezingen en toespraken, is van Gunther Verlinden afscheid genomen.

Namens sp.a-Herentals sprak Burgmeester Jan Peeters over de inzet en volharding van Gunther.Hij wees erop dat beperkingen geen reden zijn om zich niet in te zetten voor verbeteringen in onze maatschappij.

"Met Gunther verliest de socialistische beweging en heel Herentals een waardevolle kameraad en medewerker" besloot Jan Peeters.