Op vrijdag 5 augustus 2016 passeert de koers Dwars door het Hageland in Groot-Aarschot. Om het parcours tijdig vrij te maken, gebeurt de afvalophaling vroeger dan gewoonlijk. Voor de straten die op het traject van de wedstrijd liggen, zal de afvalophaling op vrijdag starten vanaf 6 uur. Dit zijn de straten die worden afgezet en/of straten waar een parkeerverbod geldt naar aanleiding van de wielerwedstrijd. Bewoners letten er best op dat het huisvuil vóór vrijdagmorgen 6 uur buitenstaat.