Zaterdag 3 januari 2015 verscheen in De Tijd een interview met Vlaams minister-president Geert Bourgeois waarin hij argumenteerde de investeringen in de begroting over meerdere jaren te spreiden.

Dit komt verdacht dicht bij het sp.a alternatief voor de begroting dat enkele weken geleden waarbij we eveneens voorstelden grote investeringen over meerdere jaren te spreiden zodat de kille besparingen op welzijn, mobiliteit, onderwijs, ... konden teruggedraaid worden, waarbij anderzijds het resultaat in 2019 hetzelfde blijft. Dit alternatief werd toen door de minister-president verworpen.

Genoeg voer voor een actuele vraag in het parlement om te achterhalen of minister-president Bourgeois tijdens de Kerstdagen tot bezinning was gekomen. Wat volgde was echter een koude douche: de volledige ontkenning van de inhoud van dit interview. 

Hieruit kan ik alleen maar concluderen dat de minister-president niet in het parlement durft herhalen wat sinds enkele dagen zwart op wit in de krant geciteerd wordt. Zoiets ondermijnt het functioneren van ons Vlaams Parlement en het krediet dat de politiek (nog) geniet. Ofwel zeg je de Vlaming wat je in het parlement zegt, namelijk dat er drastisch bespaard wordt en men volhard in de boosheid, ofwel maak je daar dezelfde bocht en ga je in dialoog om een betere uitkomst te vinden die de Vlaming ontziet en de schuld afbouwt.