WAT IS EEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ? 

Het Autonoom Gemeentebedrijf (ook wel afgekort genoemd AGB) werd in Lanaken door de Gemeenteraad opgericht op 28 oktober 2004. Het AGB functioneert onafhankelijk, maar is toch verbonden met de gemeente omdat zowel in de Raad van Bestuur als in het Directiecomité een aantal gemeenteraadsleden als politieke afgevaardigden zetelen.

In het directiecomité, welk het dagelijks bestuur van het AGB waarneemt, zetelt voor sp.a Lanaken Boudewijn NIJSTEN, terwijl in de Raad van Bestuur Christel LAMBRICHTS zetelt.

Het AGB werd opgericht om op een snellere manier bepaalde werken/ beslissingen te nemen. De bevoegdheden en werkzaamheden van het AGB zijn zeer divers. Alzo beslist het AGB o.a. aangaande aan- en verkoop, huur en verhuur, ruiling en exploitatie van gemeentelijke gronden en gebouwen. Het beheer van de sporthallen valt eveneens onder de bevoegdheid van het AGB,  alsook de reactivatie van de spoorlijn 20 Lanaken-Maastricht en de bouw van het nieuwe sportcomplex Montagnehof.  
Zowel Boudewijn als Christel doen als afgevaardigden van sp.a  Lanaken in het AGB-gebeuren méér dan hun duitje in het zakje, teneinde via het AGB de gemeente LANAKEN verder uit te bouwen.

Wat is onze visie?
Sp.a wil in de AGB-structuur respect voor democratie combineren met efficiënt bestuur. 

De beslissingen in AGB moeten in overeenstemming zijn met de democratische keuzes gemaakt in de gemeenteraad en het college. De AGB is een middel voor goed bestuur in Lanaken. Alles wat het AGB doet moet de bevolking en ondernemers van Lanaken ten goede komen. Ook al gaat het soms om moeilijke keuzes.

Boudewijn Nijsten