VOORLOPIGE AGENDA GEMEENTERAAD DONDERDAG 28 APRIL

IN CULTUURHUIS SAFARKEN TE 19U30. IEDEREEN WELKOM.

  1. Bevestigen besluit 29 april 2015 inzake volgorde ambtenaren bij vervanging wegens ziekte of verlof van secretaris .

  2. beheersovereenkomst - ocmw gemeente

  3. Agenda algemene vergadering IDM 27 mei bespreken en goedkeuren

  4. Bestek voor saneren kerkhof kerk centrum,

  5. Bestek voor saneren: kerkhof Molenhoek

  6. agenda jaarvergadering Veneco op 14/06/2016 GR 28/04/2016

  7. Investering Eandis assets + advies FB GR 28/04/2016

  8. Agenda algemene vergadering intercommunale Westlede van dinsdag 7 juni 2016 .

  9. Kennisgeving Financiën burensportdienst

  10. Dienstreglement bibliotheek goedkeuren