In Brussel komt er nieuwe regeling voor de kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2020 komt er een basisbedrag van 150€ voor nieuw geboren kinderen met aanzienlijke sociale toeslagen voor gezinnen met een lager inkomen. Bovendien gaan gezinnen die onder het oude systeem er niet op achteruit.

“We hebben er bewust voor gekozen om een sociaal systeem uit te werken dat rekening houdt met de specifieke situaties van de gezinnen in het Brussels Gewest”, zegt Pascal Smet. “We gaan voor een lager basisbedrag dan Vlaanderen maar een met meer sociale toeslagen, omdat we meer arme en lage middenklasse gezinnen hebben die de extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het Brusselse systeem doorstaat hiermee de armoedetoets, waardoor onze kinderbijslag een echt instrument kan zijn in het bestrijden van kinderarmoede.”

In het nieuwe systeem krijgt elk nieuwgeboren kind vanaf 1 januari 2020 een basisbedrag van 150€, vanaf 12 jaar zijn er voor het tweede en de volgende kinderen toeslagen. “Grotere toeslagen komen er voor gezinnen met een inkomen dat lager ligt dan 45.000€ en nog grotere toeslagen voor gezinnen met een inkomen lager dan 31.000€”, gat Smet verder . “Deze categorieën maken in Brussel maar liefst 57% van de gezinnen uit. Voor de eenoudergezinnen met meerdere kinderen in de laagste inkomens wordt nog eens een bijkomende inspanning gedaan. Naast de inkomsten uit arbeid wordt voor de berekening van deze categorieën ook rekening gehouden met het bezitten van twee of meerdere woningen.”

Alle bestaande gezinnen vallen vanaf 2026 ook onder dit systeem. Tot dan is er een overgangsregeling. 

In vergelijking met Vlaanderen heeft Brussel een lager basisbedrag (150€ i.p.v. 160€) maar sterkere sociale toeslagen. Het Brussels Gewest gebruikt ook andere categorieën voor de sociale toeslagen: daar waar de andere gewesten toeslagen geven vanaf 60.000€, beginnen ze in Brussel vanaf 45.000€.