Het huidig bestuur wilde koste-wat-het-kost een nieuwe bibliotheek in deze legislatuur verwezenlijken. Iedere partij was het erover eens dat de huidige bibliotheek aan vervanging toe was, maar over de hoogdringendheid liepen de meningen uiteen. Zeker als schepen Inge De Ridder het prijskaartje van de nieuwe vestiging toonde.

Na vijf jaar stilstand en dure haalbaarheidsstudies naar onmogelijke alternatieven, moest de meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD natuurlijk iéts realiseren, en dat moest daarenboven klaar zijn vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Letterlijk : het mocht iets kosten : 3,2 miljoen euro! Dat is ongeveer het dubbele van de gangbare prijzen voor de bouw van een nieuwe bibliotheek. Huidige bestuursploeg wilde toch de vraagprijs aan de projectontwikkelaar betalen voor de drie handelspanden die al meer dan vijf jaar leeg stonden.

Als we daar vanuit BOOM één kritische vragen bij stelden, werden we verweten dat we ‘politieke spelletjes’ speelden. We zouden enkel willen ‘blokkeren’. Maar vanuit het Schepencollege werd geen enkele inspanning gedaan om de veel te hoge aankoopprijs te heronderhandelen. Ook al werd dat door de hele oppositie in Boom gevraagd.

Uiteindelijk is het BOOM één fractievoorzitter Patrick Marnef die in een constructief gesprek met de eigenaar van de winkelpanden, de firma Cordeel, duidelijk heeft gemaakt dat hun vraagprijs veel te hoog was, en er alternatieven op tafel lagen. Zeker nu de Delhaize aan de Varkensmarkt vrij komt. Maar ook panden van GoedWonenRupelstreek in de Blauwstraat werden voorgesteld als nieuwe bibliotheek.

De CEO van Cordeel heeft in dat gesprek dan uiteindelijk meer dan 450.000 € van de oorspronkelijk overeengekomen prijs gedaan. Dat is een zéér forse vermindering van bijna 15 %! Dat betekent nog altijd een flinke hap uit de begroting, maar alleszins al voor alle partijen een aanvaardbaar voorstel.

De afgelopen uren heeft deze doorbraak al vele vaders gekregen. We lezen dat alles te danken is aan Hans Verreyt van Vlaams Belang omdat hij de Proxy Delhaize als alternatief voorstelde. Het tweede deel is correct, het eerste is vooral wishfull thinking.

Blijkbaar beweert ook burgemeester Baert dat hij de vader is van deze prijsvermindering. Hij zat nochtans al van in het begin van dit dossier aan de stuurknuppel en zijn college stelde de oorspronkelijke prijs voor. Zijn tussenkomst beperkt zich tot een gesprek op vraag van dhr. Cordeel om hem op de hoogte te brengen van de resultaten van de tussenkomst van Patrick Marnef.