[image] De brandstof van onze beweging is nog altijd dezelfde als 125 jaar geleden. We voeren nog altijd strijd voor een menselijker, sociaal rechtvaardiger, betere samenleving.

Bij de opening van de tentoonstelling ‘125 jaar partij en de voorstelling van het boek ‘Dromen van een betere wereld: 125 jaar socialistische partij’ valt op dat de essentie van de socialistische partij al 125 jaar dezelfde is: Wie 125 jaar geleden werkloos of arbeidsongeschikt, te oud of te ziek was, kwam terecht in de dofste ellende. En wie wel werkte, deed dat veelal in mensonwaardige omstandigheden. Er is sindsdien veel veranderd. Maar veel is er ook hetzelfde gebleven. Dat blijkt nu uit de crisis. Managers die hun eigenbelang laten primeren en niet wakker liggen van het lot van duizenden gezinnen terwijl ze maar blijven klungelen bestaan nog altijd. Wij willen hun slachtoffers nieuwe dromen aanbieden. Daarom blijven wij ervoor vechten dat het morgen beter wordt dan vandaag.

De tentoonstelling en het boek zijn realisaties van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis en Tijdsbeeld en Piece Montée. In Brussel, vlakbij het huis waar 125 jaar geleden de Belgische Werklieden Partij werd opgericht, stelden ze zowel de tentoonstelling als het boek voor.

Het boek werd geschreven door historicus Geert Van Goethem, directeur van Amsab en politiek journalist Walter Pauli van de krant ‘De Morgen’. Van Goethem neemt het grootste deel van de geschiedenis voor zich. In een toegankelijk verhaal brengt hij een nieuwe visie op de geschiedenis van het socialisme in Vlaanderen. Vernieuwend in de zin dat hij meer aandacht heeft voor de Vlaamse, maar ook voor de internationale aspecten. Het is ook een kritisch verhaal geworden dat niet alleen oog heeft voor de vele hoogtepunten, maar ook voor de nederlagen en fouten.

Deze geschiedenis wordt aangevuld door een essay van Walter Pauli. In zijn bijdrage ‘Geen rozen zonder doornen’ schetst hij een uitdagend beeld van een partij die goed wil doen, maar moet proberen om schijnbaar onverzoenbare tegenstellingen toch te verzoenen, een huis moet bouwen waarin De Morgen kan gelezen worden terwijl op de televisie Familie speelt op VTM.

De tentoonstelling is nog op verschillende locaties in heel Vlaanderen te zien tot eind oktober. Een overzicht ervan vindt u hier.

Geert Van Goethem & Walter Pauli: De droom van een betere wereld. 125 jaar socialistische partij. Gent: Amsab-ISG/Tijdsbeeld, 2010. ( 160 p., 15 euro, te bestellen via Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis info@amsab.be
of telefonisch op 09/2240079). Of door 15 euro plus drie euro verzendkosten te storten op 877-6400401-63 op naam van OSP vzw, Grasmarkt 105/47 te 1000 Brussel) met vermelding van 'boek dromen van een betere wereld'.