Trage Wegen laten wandelaars en fietsers toe om op een veilige en aangename manier naar school of het werk te stappen of te fietsen. Maar ook om er mooie wandeling in te maken en landschappen te verkennen. De afgelopen jaren werden op voorstel van de  vzw Trage Wegen  dikwijls historische paden toegankelijk gemaakt en bewegwijzerd. Zo realiseerde de Stad Gent  een groot aantal trage wegen in Zwijnaarde, Afsnee, Drongen en Sint-Denijs-Westrem.

 “De komende jaren zal het netwerk van trage wegen verder uitgebreid worden naar het volledige grondgebied van onze  stad.  En  ook voor toekomstige trage wegen wordt er actief inspraak gevraagd en gegeven aan bewoners, vrijwilligers en verenigingen, benadrukt schepen van Openbaar Groen Rudy Coddens.

Op de 'Dag van de Trage Weg' 15 oktober ll.  verkenden meer dan 200 wandelaars via de Trage Wegen de Keuzemeersen, De Beelaertmeersen en de kouters van Drongen, Afsnee en St Denijs Westrem. Voor veel mensen  was dit een ontdekking van deze mooie landschappen op het grondgebied  van onze stad.  Het initiatief werd dit jaar actief ondersteund  door Pasar, Natuurpunt en de Gezinsbond.