Het zevenkoppig team brugfiguren ging begin 2015 aan de slag in acht basisscholen in Kortrijk. De brugfiguren maken een figuurlijke brug tussen kwetsbare kinderen uit het basisonderwijs en de maatregelen en instrumenten die voorzien zijn om armoede te bestrijden. Ze versterken en ondersteunen de ouders van kwetsbare kinderen, sensibiliseren het schoolteam waar ze zelf ook deel van uitmaken en bouwen ook de samenwerking met de buurt uit. Het doel is om elk kind zo evenwaardige ontwikkelingskansen aan te bieden. Om te bepalen in welke scholen de brugfiguren worden ingezet, werd gekeken naar de SES-criteria (sociaal-economische status). Deze baseert zich op drie categorieën: het diploma van de mama, de thuistaal, en het al dan niet ontvangen van een schooltoelage.

Philippe De Coene: ‘De brugfiguren zorgen ervoor dat de mensen die er nood aan hebben, bij het juiste aanbod terecht komen. En dit zoveel mogelijk op maat. Deze outreachende methode werkt bovendien. We zien dit zowel in de armoedeindex van Kind en Gezin als in de cijfers van de sociale dienst van het OCMW. De werking van de brugfiguren heeft daar ongetwijfeld een aandeel in.’

1086 kinderen uit 380 gezinnen

Na 18 maanden werking hebben de brugfiguren maar liefst 1086 kinderen bereikt uit 380 gezinnen. Dit is het aantal kinderen dat bereikt wordt op individuele basis. Op een totaal van 7.902 drie- tot twaalfjarige kinderen in Kortrijk betekent dit een bereik van 13,74%. Op schoolniveau bereiken we op een totaal van 1598 leerlingen meer dan de helft, of zo’n 67.96%.

Meer info; Philippe De Coene, 0477 45 32 32