Hieronder vindt u de tussenkomst van David Geerts in de plenaire vergadering van donderdag 20 juni 2013 omtrent de mogelijkheid tot het verhogen van de alcoholgrens van 16 naar 18 jaar.

Beste Collega's

Ik was verrast te vernemen dat de FOD volksgezondheid in een nieuw alcoholplan de mogelijkheid laat een alcholverbod in te voeren tot 18 jaar. Als sp.a vinden wij dit een brug te ver.

We moeten zowel jongeren als volwassenen verstandig leren omgaan met alcohol om overmatig drankgebruik te vermijden, daarbij is preventie en sensibilisatie belangrijk! Daar is iedereen het over eens, maar gaan we dit oplossen door het dan te verbieden? Wij zijn van oordeel van niet.

Als we kijken naar andere Europese landen, zien we dat een verbod niet werkt en Bingedrinking en 'comazuipen' in de hand werkt.

Een verbod is betuttelend. Jongeren moeten leren verantwoordelijkheid te nemen. Met vallen en opstaan. Als ze dan een keer te veel drinken en de volgende dag een kater hebben, zullen ze daar hopelijk lessen uit trekken, maar als je als maatschappij alle verantwoordelijkheid uit hun handen blijft nemen en hen overbeschermd, dan ga je daar op lange termijn geen dienst mee bewijzen. Bovendien werkt een verbod drinken in het geniep en in de illegaliteit in de hand.

Wat al zeker niet kan, is een verbod opleggen zonder dit bij de jongeren zelf af te toetsen. Ik heb begrepen dat de FOD volksgezondheid woensdag het voorstel op de website zal plaatsen waarop iedereen kan reageren. Ik roep dan ook alle jongeren op om dit massaal te doen.

Vraag:

Mevrouw de Minister, heeft u of de regering de bedoeling om een alcoholverbod in te voeren tot 18 jaar? Wat is het standpunt van de regering over dit voorstel?