Waar: Café Ascott (Aarschotsesteenweg 82, 3300 Tienen, tegenover kerkhof)
Agenda:
- verslag vorige Algemene Ledenvergadering
- financieel verslag
- werkingsverslag sp.a afdeling Tienen plus kalender volgende activiteiten
- evaluatie 1 mei 2016
- bespreking congres 'Jij maakt morgen' van 5 juni 2016
- varia, politieke actualiteit

Alle leden van sp.a Tienen zijn welkom!