Op 18/12/16 vonden de 2-jaarlijkse verkiezingen plaats van voorzitter, secretaris en penningmeester van de Blankenbergse sp.a. De huidige voorzitter Patrick De Meulenaere was de enige kandidaat-voorzitter. Gilbert Raman en Ricky De Kezel die vorig jaar de taak van secretaris en penningmeester om uiteenlopende redenen overnamen van Kris Strubbe en Els Baert hadden evenmin met tegenkandidaten af te rekenen. De 3 kandidaten werden door de aanwezige leden verkozen met 100 % van de uitgebrachte stemmen.

Tijdens deze vergadering werd tevens het nieuw partijbestuur voor de komende 2 jaar gekozen.