Op dezelfde locatie werd een volledige nieuwe ontmoetingsruimte ingericht voor de buurt, en opent de nieuwe voorschoolse kinderopvang ‘speelhoek Venning’. De Deelfabriek bevindt zich in de Damastweverstraat 1, de stad investeerde 15.000 euro in de inrichting.

Kortrijk is een innovatieve stad met betrokken burgers. Deeleconomie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Burgers nemen steeds vaker zelf initiatief om te delen, te ruilen of te herstellen. Zo ook in Kortrijk. Stad en OCMW ondersteunen en versterken deze waardevolle initiatieven door hen fysiek een ruimte aan te bieden en inhoudelijk te helpen met het bekendmaken en verbreden van hun werking.

Zo was de Instrumentheek dringend op zoek naar beschikbare ruimte en de ruilwinkel toe aan uitbreiding. Beide initiatieven ontstonden een paar jaar terug onder hoofdstuk 10 van het armoedebestrijdingsplan, waarin OCMW Kortrijk burgers en organisaties die zelf initiatief nemen om armoede te helpen bestrijden, ondersteunt.

Philippe De Coene: “Het OCMW kreeg ook verschillende andere aanvragen voor ondersteuning binnen. Het leek ons een logische stap om deze projecten te bundelen onder één dak. Daar helpen we niet alleen de initiatiefnemers een grote stap mee verder, maar maken we het aanbod voor de inwoners van Kortrijk meteen een stuk toegankelijker. Door een verhuis van de klusjesdienst van vzw Effect kwam er ruimte vrij in hun loods in Damastweversstraat 1. Dit was meteen een unieke kans.”

Het aanbod bestaat uit een ruilwinkel voor kinderkledij van 0 tot 16 jaar (SWOP&GO), een ruilwinkel met kledij voor volwassenen (’t Goede Doel), een uitleendienst voor werkmateriaal (de Instrumentheek), een hersteldienst voor je fiets (de Fietskeuken) en een deelkast met boeken (Bib Kortrijk). Volgend jaar verwelkomt de Deelfabriek ook een ruilsysteem voor kinderfietsen (op WieleKes).

Het OCMW is ook actief aanwezig in de Deelfabriek met sociale dienstverlening en ondersteuning. FoodAct, dat voedseloverschotten recupereert en herverdeelt, heeft er zijn uitvalsbasis. Ook de pamperbank en het nieuwe gezinsondersteunend project Switch vinden er een plek. Naast het materiële aanbod werkt de Deelfabriek zo ook aan sociale cohesie in de buurt en het versterken van mensen. De vele vrijwilligers worden aangestuurd door professionele medewerkers van OCMW en stad Kortrijk.

Nieuwe ontmoetingsruimte voor de buurt

Vlak naast, en aansluitend op de Deelfabriek opent het OCMW een nieuwe ontmoetingsruimte voor en door de buurt. De buurtbewoners nemen het beheer van de ruimte zelf in handen, met ondersteuning van wijkteam Centrum. De ontmoetingsruimte komt er op vraag van de buurt, die zelf al een tijdje aangaf nood te hebben aan een plaats waar buurtbewoners kunnen samenkomen. De gezellige ontmoetingsruimte zal open zijn op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag. Zowel buurtbewoners als bezoekers van de deelfabriek zijn welkom.

Op dezelfde vrijdag, opent de ‘Speelhoek Venning’ van vzw Effect haar nieuwe locatie in de Spinnerijkaai 57/01. Speelhoek Venning is een voorschoolse, buurtgerichte kinderopvang (0-3 jaar). De kindbegeleiders staan er dagelijks enthousiast in voor de zorg van alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en mogelijkheden.

Meer info: Philippe De Coene, schepen van Sociale Zaken, OCMW, Armoedebestrijding en Consumenten 0477 45 32 32