Kerkhoven Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen krijgen vlinderweides
De gemeenteraad van oktober zal de plaatsing van vlinderbomen op de kerkhoven van de Gemeente Glabbeek.

De vlinderweides geven een eervolle rustplaats voor kindjes die nog voor de bevalling het leven lieten. Rond de vlinderboom kan de foetus (anoniem) begraven kan worden. Ouders kunnen aan de vlinderboom een metalen vlinder ophangen, met daarop al dan niet de naam en geboortedatum van het kind. Het inrichten van een specifieke rouwplaats op de begraafplaatsen voor foetussen "maximaal 26 weken - 180 dagen" en niet levensvatbaar geboren kinderen, kadert binnen de ruimere perinatale zorgverlening.
Het gemeentebestuur gaat met de plaatsing van vlinderbomen nu nog een stap verder dan de bestaande foetusweides op onze kerkhoven. De vlinderbomen zullen geplaatst worden voor 1 november 2016 (Allerheiligen) op de kerkhoven van Kapellen, Bunsbeek en Glabbeek en een volgende stap is dat we op al onze gemeentelijke kerkhoven Attenrode, Wever en Zuurbemde eveneens een vlinderboom plaatsen.

De vergoeding wordt vastgesteld als volgt: gratis voor inwoners van Glabbeek en 50 euro voor niet-inwoners per vlinder voor een periode van 20 jaar. Na deze periode kunnen de ouders kiezen om deze metalen vlinder thuis te bewaren of de periode van 20 jaar te verlengen. Deze verlening van 20 jaar is gratis voor inwoners en 50 euro voor niet-inwoners. (Ouders die vroeger nooit de kans kregen om hun kindje in Glabbeek te begraven kunnen aan dezelfde voorwaarden ook een vlinder voor hun kindje aanvragen.) De aanvragen voor deze vlinders dienen te gebeuren bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Glabbeek, Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek – gemeentebestuur@glabbeek.be

bovenste foto: voorbeeld van een vlinderboom op een kerkhof
onderste foto: de 3 vlinderbomen die klaar staan om geplaatst te worden.
Johnny Reweghs (sp.a)
Schepen van Kerkhoven
Johnny@johnnyreweghs.be